Doa Selamat beserta Latin dan Artinya

Doa Selamat

 


"Allahumma innaa nas-aluka salaamatan fid diini wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyaadatan fil 'ilmi wa barokatan fir rizqi wa taubatan qablal mauti wa rohmatan 'indal mauti wa maghfirotan ba'dal mauti, allahummaa hawwin 'alainaa fil sakaraatil mauti wannajaata minan naari wal 'afwa 'indal hisaabi, rabbanaa laa tuzigh quluubana ba'da idz hadaitanaa wahab lanaa mil ladunka rahma, innaka antal wahhaab, rabbanaa aatinaa fiddunnyaa hasanah, wa fil akhirati hasanah waqinaa 'adzaa ban naar."
 

Artinya:
"Ya Allah kami memohon kepadaMu keselamatan dalam agama, 

dan kesejahteraan/kesegaran pada tubuh dan penambahan ilmu, 

dan keberkahan rizqi, 

serta taubat sebelum mati dan rahmat di waktu mati, 

dan ampunan sesudah mati. 

Ya, Allah, mudahkanlah kami saat pencabutan nyawa 

selamat dari api neraka dan mendapat kemaafan ketika amal diperhitungkan.

Ya Allah, janganlah Engkau goyahkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk dan berilah kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi.

Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka."

 

Doa ini saya post diblog ini sebagai catatan pribadi saya. Saya orangnya mudah lupa khususnya akan doa-doa. 

So, saya post saja di blog saya dengan begini saat saya menulis artikel dan membuka blog ini maka saya juga akan melihat doa-doa dalam artikel blog ini dan saya pun bisa memanjatkannya, mengingatnya, menghafalnya kembali. 

Doa ini untuk memohon keselamatan dunia akhirat, saat hidup dan saat mati kelak. Semoga bermanfaat. Aamiin.

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url